Oznamujeme správcom konkurznej podstaty, že z technických dôvodov nie je dostupná funkcionalita sťahovanie podaní z e-Desku do Informačného systému Registra úpadcov. Na odstránení technického výpadku sa pracuje. Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

Vitajte

Vitajte v informačnom systéme Register úpadcov, časti určenej pre správcov konkurzných podstát.

Pre prihlásenie sa do Registra úpadcov prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, prosím, dodržujte nasledovné pravidlá:

Podľa §206c zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca zadáva údaje pri konaniach začatých po 30. júni 2016. Aby nedošlo k nechcenému zadaniu údajov do starších konaní, konkurzy a reštrukturalizácie vyhlásené pred dátumom 1.7.2016 nebudú v zozname konaní zobrazené.

Používateľská príručka

Používateľskú príručku k tejto časti Registra úpadcov si môžete stiahnuť tu.

Aktuality

01.06.2023
V súvislosti so Súdnou mapou (zákon č.150/2022 Z. z.) prichádza od 1.6.2023 k zmenám v insolvenčnom konaní. Viac informácií v aktualitách .
19.05.2023
Automatické uzatváranie malých konkurzov na základe oznamov správcov zverejnených v OV.
11.01.2023
Pridanie možnosti pracovať s konaniami začatými pred 1. júlom 2016. Viac informácií v aktualitách .
19.05.2023
Automatické uzatváranie malých konkurzov na základe oznamov správcov zverejnených v OV.
17.07.2022
Úpravy zabezpečujúce sťahovanie a spracovanie nových verzií elektronických formulárov na prihlasovanie pohľadávok z el. schránok na Slovensko.sk.
16.03.2022
Výkonnostné optimalizácie vyhľadávania osôb a načítania detailov konaní.
17.02.2022
Oprava chyby pri importe súhrnnej prihlášky pohľadávok.
09.03.2020
Aktualizovaný dizajn horného menu tohto modulu. Pridaná možnosť rýchleho nahlásenia problému. Aktualizácia používateľskej príručky.
02.08.2019
Úprava prihlasovacej obrazovky tohto modulu.
31.07.2019
Oprava chyby, v dôsledku ktorej neboli niektoré e-podania formulára PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY stiahnuté z Vášho eDesku do Registra úpadcov. Pridaná nová funkcionalita – Vymazanie majetku. Správca má možnosť v stave „Zisťovanie majetku“ vymazať akúkoľvek položku majetku. Ešte pred odoslaním zoznamu majetku je tak možné zoznam upravovať, zmazať duplicitný alebo nesprávne priradený majetok.